בשעה טובה ומוצלחת ואחרי הרבה עבודה קשה
מורג יועצים גאה להציג:

"הנהג המקצועי בישראל"
ניתן להשיג את הספר בסטימצקי

תשתיות בחרום

תשתיות הארגון והאנשים העובדים בו מהווים את המשאבים הקריטיים של הארגון.
רובם המוחלט של הארגונים המסחריים פועלים מתוך תשתית פיזית (מפעל, בנין משרדים, האנגרים, מחסנים וכו') החיונית לקיום הארגון, מהוות חלק מנכסי הארגון, ומשמשות כמקום התכנסות, עבודה, יצור ומתן שרותים. פגיעה בתשתית תגרום, ברוב המקרים, לפגיעה קשה עד אנושה בארגון.
 
סיכונים אפשריים
פגיעה ישירה - הארגון יכול להפגע בפגיעה ישירה על ידי טיל  והנזקים המידיים שיגרמו כוללים פגיעות בתשתיות ואנשים, על ידי רסס והדף. כמו כן תיתכנה התפתחות שריפות או דליפת חומרים מסוכנים.
אובדן זה, בנפש ובתשתית, עלול למנוע מהארגון להמשיך ולתפקד לאורך זמן, וכתוצאה מכך יגרם לארגון נזק כלכלי רב.
1. אי זמינות : פגיעה בתשתיות השונות של הארגון, שתגרום להשבתת המערכות החיוניות לארגון לאורך זמן.
2. השבתה: פגיעה כוללת באתר החברה, שתגרום נזק בלתי הפיך לתשתיות הארגון.
 
פגיעה עקיפה/מרחבית - מקרה אפשרי נוסף הינו פגיעת טיל בסביבת המפעל, שתגרום לכוחות ההצלה לסגור את מרחב האירוע, כך שכל התנועה באזור הארגון תחסם. בנוסף, יתכן כי עובדי הארגון יאלצו להמתין זמן רב עם מסכות אב"כ על הפנים.
לארגונים שהפרעה בפעילותם אינה נסבלת, יגרם נזק כלכלי; בשאר הארגונים צפויה התמודדות ניהולית קשה עם תגובות ורגשות העובדים.
 
 
התמודדות מוצלחת מותנית בתכנון מוקדם, וזאת באמצעות נהלים מסודרים וברורים של החברות והארגונים.
 
נדרשת הערכות מלאה של הארגון מבעוד מועד, זמן רב לפני התרחשות ארוע החירום.
הפתרון כולל:
1. מניעה – שלב זה הינו קריטי וכולל את כל הפעולות שיבוצעו לפני התממשות האיום:
תכנון חבילת מיגון פיזי לתשתיות קריטיות.
הכנת חדר ניהול לחירום, הגדרת מבנה ארגוני ונהלי עבודה.
מינוי בעלי תפקידים וצוותי טיפול בארועים והצטיידות באמצעים.
תרגול.
  2. התמודדות – שלב זה כולל את כל הפעולות שיבוצעו מיד עם הגרם הנזק:
הפעלת ציוותי טיפול שידעו להתמודד עם שריפה, חומרים מסוכנים ומתן עזרה ראשונה.
הפעלת גורמי סיוע חיצוניים.
  3. התאוששות – שלב זה כולל את כל הפעולות שיבוצעו להחזרת הארגון ליכולת תפקוד רגילה:
החזרת כושר התפקוד / הייצור .
טיפול בעובדים.