בשעה טובה ומוצלחת ואחרי הרבה עבודה קשה
מורג יועצים גאה להציג:

"הנהג המקצועי בישראל"
ניתן להשיג את הספר בסטימצקי
תקן ישראלי הינו מדריך ייחודי לפיתוח ויישום מערכות ניהול בטיחות ואיכות של מערך תחבורה ותעבורה יבשתית פנים ארגונית. התקן, שפותח על פי בקשת משרד התחבורה ובהשתתפותו, מהווה נדבך נוסף בפעילות הלאומית להעלאת רמת הבטיחות בדרכים בארגונים בפרט, והעלאת רמת הבטיחות בדרכים בישראל בכלל.
 
ההנחיות בתקן זה ישימות לכל ארגון, המנהל או מפעיל באחריותו כלי רכב כתחום עיסוק העיקרי או כמערך תומך. ארגון המפעיל נוהגים ונהגים לצורך תנועות אנשיו ומורשיו ולשם הספקת מוצריו או שירותיו ללקוחות הארגון (חיצוניים או פנימיים).
  
הקמה של מערכת לניהול בטיחות ואיכות בתחבורה ובתעבורה יבשתית תאפשר לארגון:
  •  זיהוי וניהול סיכונים במערך התעבורה, איסוף וניתוח של נתונים וקביעת יעדים לשיפור.​התאמה לדרישות חוקים, תקנות ותקנים רלוונטיים.
  • העלאת רמת הבטיחות בארגון.
  • הנעה של תהליכים ותוכניות שיפור במערך הבטיחות והאיכות בתעבורה.
  • שילוב מערך התעבורה, כחלק בלתי נפרד מכלל הארגון.
  • שיפור יכולת הארגון לחזות מראש ולזהות את השפעות היבטי הבטיחות בתעבורה על מערכת הניהול הכוללת שלו.

תקן 9301
תקן 9001
מועדון מצוינות לבטיחות בתחבורה
רצועת החיים