בשעה טובה ומוצלחת ואחרי הרבה עבודה קשה
מורג יועצים גאה להציג:

"הנהג המקצועי בישראל"
ניתן להשיג את הספר בסטימצקי

פיתוח ארגוני וטכנולוגי כמנוף כלכלי

מאת ד"ר אריה חממי

פיתוח ארגוני הינו תהליך הכולל מגוון רחב של שיטות וכלים שמטרתם להגדיל את היעילות של החברה אשר כולל שני שלבים:

השלב הראשון בתהליך הפיתוח הנו ביצוע אבחון ארגוני.יעודו של שלב האבחון הארגוני הוא להבין ולהגדיר את תמונת המצב הארגונית: הפערים, הליקויים ונקודות התורפה שבפעילות החברה מצד אחד, ומוקדי החוזק והייחודיות שלה מצד שני.    
 
שלב זה נדרש על מנת שניתן יהיה לבחור ולהתאים את הפיתוח הארגוני המתאים לארגון וצרכיו.על-בסיס תמונת המצב הארגונית מבוצע השלב השני והוא התאמת תהליך הפיתוח הארגוני לארגון המסוים. בשלב זה מוגדרים הכלים והשיטות לשיפור הליקויים ולתיקון נקודות התורפה של החברה, וכן מוגדרות נקודות החוזק אותן ניתן למנף כדי לשפר את יעילותה ורווחיותה של החברה.

להלן מספר דוגמאות לליקויים ונקודות תורפה העלולים לפגוע בתפקוד החברה, ולהוות חסמים בפני צמיחתה והגדלת רווחיה:
 •  אי מימוש של מטרות החברה הנובע, למשל, מחוסר בהירות בהגדרת המטרות או מחוסר התאמה בינן לבין המציאות העסקית והארגונית. 
 • הגדרות תפקיד ותחומי סמכות לא ברורים העלולים להביא להתנהלות לא יעילה של החברה.
 • מבנה ארגוני והיררכיה ניהולית שאינם תואמים את מטרות החברה, מה שמקשה על החברה להשיג את מטרותיה.
 • תהליכים ארגוניים לקויים (כפילויות בביצוע משימות, חוסר סינכרון בין פונקציות ארגוניות ליקויים בתקשורת ובזרימת המידע בארגון) הפוגעים ביעילות תפקודה של החברה.
 • ליקויים הנוגעים לכח האדם בחברה, הכשרה לא מספקת, עבודת צוות לא יעילה, קונפליקטים קבוצתיים ובין-מחלקתיים וכו'. 
תחום הפיתוח הארגוני מציע מגוון רחב של פתרונות לליקויים וכשלים שכיחים אלה לדוגמא:
 • בניית חזון, מטרות ויעדים ההולמים את המציאות הארגונית והעסקית
 • הגדרת מבנה ארגוני, תחומי סמכות ונהלי עבודה המתאימים למטרות החברה ויעדיה
 •  ייעול התהליכים הארגוניים הקיימים ובחירה ושימוש בטכנולוגיות תומכות
 • הכשרות והדרכות, פיתוח צוותים ושיפור הממשקים האנושיים בין קבוצות עבודה ובתוכן
בהתאם למאפיינים ולליקויים הייחודיים של כל חברה וחברה מותאמים ומיושמים פתרונות שונים ומגוונים המכוונים לשפר את תפקודה, יעילותה ורווחיותה.  

מדוע בכלל צריך להשתמש בפיתוח ארגוני וטכנולוגי, והאם לא די בניהול עסקי נכון וחכם?!

בימים עברו, חלק מהמנהלים סברו כי ניהול פיננסי נכון של החברה הנו האמצעי היחיד המבטיח שהחברה תשגשג ותגדיל את רווחיה.
אולם, ניסיון של שנים רבות ומחקרים רבים מעידים על כך שניהול פיננסי נכון לבדו אינו מספיק כדי לשמור על רווחיות החברה או להגדיל רווחיה לאורך זמן.
 
כיום קיימת הבנה שפעילות החברה וביצועיה העסקיים מושפעים במידה רבה מטווח רחב של גורמים פנימיים וחיצוניים שאינם כלכליים,
כגון: המבנה הארגוני ותהליכי העבודה הנהוגים בחברה, שימושים בטכנולוגיות מתאימות,האווירה השוררת בחברה והיחסים בין העובדים והמחלקות, איכות עובדי החברה והכשרתם,
 
שינויים כלכליים במשק והרחבת התחרות העסקית, שינוי ו/או התווספות של חוקים ותקנות הרלוונטיים לתחום הפעילות של החברה וכו'. כל חברה מבצעת פעילות אבחון צרכים בטכנולוגיות עפ"י המטרות והיעדים שנקבעו במדדי הצלחה לחברה. ההון האנושי בחברה קובע את רמת הטכנולוגיות שיתניעו תהליכים והישגים כלכליים וככל שהנושאים קשורים בתחבורה, מערכת הפיתוח הארגוני והטכנולוגי מורכבת יותר מכיוון שהגורם האנושי בשילוב טכנולוגיות בתחבורה גורם משפיע על ההצלחה ומורכבות הצלחת התהליך מחייבת הגדרה מדויקת מטרה, שלבי ביצוע, תחומי אחריות וסמכות, בחינה תקציבית וכל זאת בציר זמן ברור ומוחלט.
 
היכולת להגדיר את השפעתם של גורמים כאלה על תפקוד החברה, לאבחן ליקויים וכשלים במידה וקיימים ולתת להם מענה, הנה חיונית עבור מנהל החפץ לשפר את תפקוד החברה ולהגדיל את רווחיה. יכולת זו הינה עיקרו של תהליך הפיתוח הארגוני – בחינת תפקוד החברה, אבחון הליקויים והכשלים בתפקודה,הגדרת פתרונות לליקויים וכשלים ובקרה מתמשכת על יישום הפתרונות.
 
קיימות מספר שיטות לפיתוח ארגוני וגזירתן מבוצעת בהתאם לסקטור הנדרש, מצב החברה ותחום פעילותה.  אחת מהן היא שיטת הליווי הרב-תחומית המופעלת ע"י 'מורג יועצים'. שיטה ייחודית זו כוללת כמובן ביצוע אבחון ארגוני, אשר על-בסיסו נבנית תכנית עבודה המפרטת את תהליך הפיתוח הארגוני, אך בנוסף מלווים היועצים את החברה באופן צמוד ומסייעים להטמיע את תהליך הפיתוח. 
 
שיטה זו מסייעת לחברה לעבור ולהתקדם ממצבה הנוכחי ועד להשגת יעדיה ומטרותיה. פן ייחודי נוסף, מתבטא בכך שניתוח המצב הארגוני ויישום השינויים במסגרת תהליך הפיתוח הארגוני,מבוצעים ע"י צוות יועצים רב-תחומי. באופן זה, מתאפשרת קבלת תמונת מצב אמיתית המסתמכת על כמה אספקטים של פעילות החברה.  למעשה, במסגרת האבחון הארגוני, מצב החברה מנותח לאור כמה פרמטרים:
 • ניתוח כלכלי לאיתור ליקויים בהתנהלות החשבונאית ולזיהוי חסמים והזדמנויות עסקיות,
 •  ניתוח המבנים והתהליכים הארגוניים לאיתור ליקויים בתפקוד החברה ולזיהוי פערים בין מטרות החברה לבין דרך בה היא פועלת להשגתן
 • ניתוח הממשקים האנושיים בין ובתוך הצוותים והמחלקות בחברה וע"י כך איתור התנגדויות וקונפליקטים המקשים על הטמעת שינויים ומעכבים את התפתחות החברה.
לבסוף, בהתאם לתמונת המצב הכוללת והמקיפה המתקבלת בעקבות האבחון הארגוני, נעשה שימוש בכלים ושיטות מכמה תחומים כדי לסייע לחברה להתפתח ולהגשים את יעדיה.        
 
ניתן לסכם ולומר כי הפיתוח הארגוני הינו מנוף כלכלי משמעותי בזירה העסקית. מנוף זה יכול להיות ההבדל בין ארגון 'טוב' לארגון מצוין ומוביל. בנוסף, במידה ומדובר בארגון בעל תהליכים פנימיים שאינם סדורים,יכול הפיתוח הארגוני לשפר מהותית את התנהלותו ולהעלותו על הדרך הנכונה מבחינה עסקית. 
 
כלי זה אינו ל'עשירים בלבד' אלא לכל מנהל או בעל חברה המעוניין ללמוד ולשפר את מעמדו ביחס למתחרים בשוק. החלטה על ביצוע תהליך פיתוח ארגוני, חשובה ומשמעותית לארגונים וחברות בכלל ולארגונים עסקיים בפרט. אך יש לזכור כי קיים קושי בסיסי בכל החלטה על תהליך שינוי, ולכן נדרשים למנהל המוביל – רצון, מוטיבציה, ומודעות ארוכת טווח – על מנת להתקדם בתהליך.         
 
"רק מעטים חוצים את הנהר לגדה השנייה, הרוב מתרוצצים הלוך וחזור לאורך הגדה האחת" (פתגם סיני עתיק)