בשעה טובה ומוצלחת ואחרי הרבה עבודה קשה
מורג יועצים גאה להציג:

"הנהג המקצועי בישראל"
ניתן להשיג את הספר בסטימצקי
מבוא – מטרה
כיום מהווים העסקים המשפחתיים למעלה מ-80% מכמות העסקים הקטנים – בינוניים הקיימים במשק הישראלי.
תכנית הלימודים בקורס שיטות ניהול עסקים משפחתיים מטרתו הכשרה והענקת כלים להתמודדות עם האתגרים אשר
ניצבים לפני העוסקים במלאכה במהלך עבודתם תוך הקניית כלים והתעדכנות במגמות החדשות בתחום.
 
עסקים משפחתיים חשופים יותר למתחים ולחצים מאשר עסקים אחרים, והטעם לכך נעוץ, בין היתר, בעובדה שהאנשים
המהווים את הגרעין המשפחתי, ועל פי רוב עמם אנו חיים בכפיפה אחת ומתראים מדי יום, הם אותם אנשים עמם אנו
גם הולכים למקום העבודה, ולמעשה אין כל הפרדה בין העולמות – האישיים – העסקיים.
 
בעסק משפחתי אתגרים ייחודים, ובמסגרת הקורס יינתנו פתרונות אשר יאפשרו התמודדות מוצלחת והנאה מלאת סיפוק
לשילוב משפחה ועסקים.בעל העסק נדרש להקפיד ולשמר את קיומו של העסק המשפחתי תוך עשיית רווחים ושמירה על יחסים אישיים ומשפחתיים תקינים. מנהל עסק משפחתי המעוניין לרכוש ידע בתחומים אשר יפורטו להלן, מקומו עמנו:
  • אודות המבנה הארגוני של העסק המשפחתי, ההשלכות של הגדרת נושאי תפקיד, כפיפות, אחריות וסמכות.
  • תהליך קבלת החלטות, השפעתו והשלכתו על הנפשות הפועלות.
  • כיצד לזהות את מוקדי החיכוך, המקור ליצירת קונפליקטים, וכיצד להתמודד עמם.
  • קידום עובדים בעסק משפחתי, כיצד הוא משפיע על איכות השירות ועל הנחישות בהשגת המטרות.
  • שילובם של עובדים "זרים" בעסקים משפחתיים, הסיכוי לקידומם ביחס לבן משפחה.
  • העשרת עובדים על פי תחומי מקצוע, הקצאת תקציב הדרכות, איתור מקצועות העשרה, בחינת כדאיות ויישום למידה.
 משך הקורס
היקף הקורס בשיטות ניהול עסקים משפחתיים יהיה 27 שעות אקדמיות (7 מפגשים);
הלימודים יתקיימו במרכז הסמינרים, בכפר המכביה, רמת גן;
בסיום הלימודים תוענק לכל משתתף תעודת בוגר קורס שיטות ניהול עסקים משפחתיים.

שיטת הלימוד
במסגרת הקורס יקבלו המשתתפים מידע ותכנים רלוונטיים אשר יעשירו את ידיעותיהם ויכשירו אותם בדבר שיטות
ניהול, וזאת באמצעות חומר עיוני, הרצאות פרונטאליות, תרגול מעשי ולמידה עצמית.

דרישות הלימודים
קבלת תעודה מותנית בנוכחות ב-80% מהמפגשים.

 תנאי קבלה
מנהל החפץ להרחיב ידיעותיו בתחום הרלוונטי והמעוניין לעשות הכול על מנת שהעסק המשפחתי אשר הוא עומד
בראשו ישרוד, יצליח וישגשג – מקומו עמנו.

הרשמה ותשלומים
כל מועמד ללימודים יידרש למלא טופס הרשמה;
תשלום – דמי הרשמה בסך 200 ₪  (לא כולל מע"מ), אשר לא יוחזרו;
תשלום שכר לימוד בסך 3,200 ₪ (לא כולל מע"מ), אשר ישולם בשני תשלומים חודשיים שווים ורצופים.
קורסים נוספים יפתחו בהתאם לדרישה

ניהול עסקים משפחתיים