בשעה טובה ומוצלחת ואחרי הרבה עבודה קשה
מורג יועצים גאה להציג:

"הנהג המקצועי בישראל"
ניתן להשיג את הספר בסטימצקי

ניהול עובדים ולקוחות

המפתח להצלחה – היערכות נכונה לשעת חירום
יציבות כלכלית של מפעל תלויה בין השאר ביכולתו לתפקד במצבי משבר. גם בשגרת החירום בה אנו מצויים כיום, היעדרות של עובדים חיוניים עלולה לגרום לשיבושים במהלך העבודה ולאי עמידה במועדי האספקה שהמפעל התחייב להם בעבר.
במידה והמתחרים בארץ ובחו"ל יבינו שקיימת אפשרות שהמפעל/ ארגון שאתה מנהל לא יכול לעמוד בהתחייבויות – אזי הדרך לאיבוד לקוחות קצרה ביותר.
סיכונים אפשריים
מחלה של עובד חיוני, גיוס למילואים, עובד התפטר, פוטר או יצא לחופשה ממושכת – אלה רק חלק מהסיבות להיעדרות עובדים בשגרת חירום. מלחמת לבנון השנייה והסיכון להיפגע בדרך למקום העבודה, במקום העבודה או בדרך חזרה הביתה, גרמה להיעדרות מאסיבית של עובדים ממקומות העבודה ולהשבתת הפעילות לתקופה של למעלה מחודש במפעלים בצפון הארץ.
היעדרות עובדים ללא הכנה מוקדמת, עלולה לפגוע בהכנסות החברה, בתפוקת המפעל, בשירות הלקוחות ובאמינות החברה – חובה על כל מפעל להיערך באמצעות נהלים מתאימים לעבודה בשעת חירום.
היערכות מקדימה תבטיח המשכיות עסקית
הנהלת הארגון נושאת באחריות עסקית וחוקית לפעילות הארגון ולכן שומה עליה להיערך למשבר כדי להבטיח את המשך הפעילות העסקית. מורג תסייע לחברה בהתאמת המבנה הארגוני להמשך הפעילות בשעת חירום על ידי גיבוי הפעילות באמצעות נהלים תואמים.

תפקידי מפתח בארגון יגובו בשוטף במחליפים ראויים שיבצעו את הפעילות ויבטיחו מתן שירות ויכולת לתפעל, והבטחת המשך זמינות התפעול עד החזרה לשגרה.
בנוסף, תערך פעילות הדרכתית להכנת העובדים לעבודה בחירום.