בשעה טובה ומוצלחת ואחרי הרבה עבודה קשה
מורג יועצים גאה להציג:

"הנהג המקצועי בישראל"
ניתן להשיג את הספר בסטימצקי
מערכות הייצור המפעליות בנויות כיום לעבודה בשגרה – עבודה בשעת חירום מחייבת היערכות שונה. 
עובדים שגויסו, בעיות לוגיסטיות ומשאבים מוגבלים מחייבים את הנהלת המפעל להכין תכנית לעבודה בחירום.

תהליכי העבודה בחברה: מדיניות הייצור, התפוקות, אספקות ח"ג, אריזה, אחסון וכמות כ"א שתעמוד לרשות המפעל בחירום הם רק חלק מהנושאים שבחירום נידרש לעסוק בהם.
הסיכונים האפשריים הינם פגיעה בהכנסות החברה, בתפוקת המפעל, בשירות הלקוחות ובאמינות החברה.
מפעל שלא עומד בהתחייבויות עלול לאבד לקוחות בטווח הקצר והארוך. לכן, חובה על כל מפעל להיערך באמצעות נהלים מתאימים לעבודה בשעת חירום - כל ארגון חשוף לסיכון, גם אם הסיכון עדיין לא התממש.
היערכות מקדימה תבטיח המשכיות עסקית
הנהלת הארגון נושאת באחריות עסקית וחוקית לפעילות הארגון. 'מורג' תסייע לחברה בהיערכות לשעת חירום, הכנת הארגון ותרגול מקדים - פעילות החברה תגובה באמצעות נהלים שיותאמו לחירום. יבוצע מיפוי של תהליכי העבודה בארגון כך שיתאפשר לשמר פעילויות של מחלקות קריטיות, אנשים חיוניים לפעילות הארגון ותהליכים שחיוניים להמשך תפעול הארגון בחירום.
 
בין ההחלטות שנדרש לקבל:
  • האם להפעיל אתר חליפי?
  • מהו משך הזמן הנדרש לעבור משגרת חירום לחירום?
  • מהו היקף הפעילות המינימלי הנדרש בחירום?
  • איך לשמר פעילות של כ"א קריטי?
מורג תסייע להנהלת הארגון בהכנת "תיק חירום" להפעלה בשעת חירום.

ניהול ייצור בחרום