בשעה טובה ומוצלחת ואחרי הרבה עבודה קשה
מורג יועצים גאה להציג:

"הנהג המקצועי בישראל"
ניתן להשיג את הספר בסטימצקי

מערכת ניהול בטיחות ואיכות ת"י 9301

במשך 8 שנים הטמיעה א. מורג יועצים את תקן 9301 בארגוני היסעים ותובלה ואף הכינה רבים מהם לקבלת תעודה ממכון התקנים. במהלך שנים אלו הופקו לקחים באמצעות למידה, סדנאות והדרכות של 400 מנהלי חברות הסעה ותובלה, כ- 350 קציני בטיחות ואין ספור נהגים. כיום ברורים יותר היתרונות ודרכי ניהול הבטיחות בארגוני התחבורה.

תקן (STANDARD) הינו הגדרה של נורמה מקובלת או מחייבת בתחום מסויים. התקן נועד להבטיח ממשק יעיל בין ארגונים שונים. רמת שירות המקובדלת במגזר מסוים ואחידות בין מערכות שונות המיוצרות או מופעלות ע"י ספקים שונים.

ת"י 9301 מגדיר קריטריונים ארגוניםם הנדרשים למערכי התחבורה וזאת על מנת למצות את הפוטנציאל העסקי הגלום בהם מחד, תוך שמירה על רמת בטיחות נאותה מאידך.

גבכול תהליך של אימוף נוהג חדש, החלטה על מעבר לתקן 9301 אינה דבר של מה בכך.
אימוץ התקן כרוך בארגון מחדש (REORGANIZATION) של נוהלי העבודה ומחויבות לתהליך ולכן, ההחלטה לאמץ תקן זה הינה החלטה אסטרטגית. רמת הרצינות הנדרשת לתהליך מסוג זה נגזרת מהדרישות הקפדניות של התקן והתוצרים אליהם הוא מכוון. התקן דורש כי הארגון יוכיח את יכולתו לספק באופן עקבי שירות להובלת מטענים או נוסעים על פי דרישות הלקוח ועל פי דרישות החוק. ארגון המעוניין לקבל תו תקן יידרש להוכיח כי הוא חותר לביצוע המשימה לשביעות רצון הלקוח וזאת באמצעות מערכת ניהול באמ"ת, תוך שיפור מתמיד והתאמה לדרישות הלקוח. בנוסף יידרש הארגון לפעול באופן אקטיבי על מנת להפחית את הסיכון לתאונות לבני אדם ולמצמצם את מספר התקלות למינימום האפשרי הסביר, תוך עמידה בדרישות התקן.

הדרך להשגת היעדים המוגדרים בתן הינב באמצעות שתי גישות משלימות המומלצות בתקן:

גישה תהליכית:
בתכנון, מימוש ושיפור המערכת. גישה זו מביאה בחשבון כי על מנת שארגון יתפקד באופן אפקטיבי עליו לסכנכרן בין מספר רב של פעולות המקיימות ביניהם קשרי התניה וזאת תוך ניהול מאשאבים כולל בראיה אסטרטגית של מטרותיו העסקיות. הארגון נדרש לזיהוי תהליכים בתוכן ואופן השפעתם על תהליכים אחרים לסיכנכון פעולות במקרה הצורך וניצולם להשכת היעדים. גישה זו מעודדת נהול של מערכת יחסי גומלים בין תהלכים על מנת למצות את מירב בפוטנציאל הטמול בכל אירוע

גישה  מניעתית:
בתחום הבטיחות בתעבורה שמטרתה הפחתת הסיכון לעובדים, לנהגים, לכלי רכב וכדומה. נועדה לדרבן את הארגון לנקוט פעולות מנע שמטרתם צמצום ההסתברות להתרחשויות של אירועי בטיחות, תאונות וגרימת נזק באופן כלכלי ופיזי.
על הארגון ללמוד לנהל את סיכוניו בתהליך רב שלבי:
  • זיהוי גורמי סיכון
  • הערכת כל גורם מבחינת הסתברות וסיכונים וחומרתו
  • בקרת סיכונים בדרך של החלטה על אופן ההתמודדות המתאים
  • ביצוע פעולות מנע ובקרה על רמת השפעתם על הסיכונים שנצפו בתחילת התהליך על מנת לבטל או להפחית את חומרתם.
הטמעת גישות אלו בתקן יובילו את הארגון לעמידה ביעדים אותם הגדיר לעצמו, לזהות תהלכים , לנהל סיכונים ולשפר תוצאות.

הגישה המניעתית מכוונת את החברה למימוש תוכנית בטיחות בתעבורה הכולל שלל אלמנטים על מנת לספק רמת בטיחות נאותה ומתקדמת , היא נפתחת בהגדרת מדיניות הבטיחות של הארגון וממשיכה בהגדרת תחומי אחריות וסמכות , הגדרת תוכניות הדרכה ורעינונים תקופתיים , ניהול עזרי בטיחות בדגש על כלי רכב, תוכנית למניעת תאונות בשילוב תמריצים וטיפול משמעתי בחריגים וכן הגדרת אופן הדיווח על אירועים חריגים וניתוחם.

מימוש תוכנית הבטיחות מהווה את אחד מאבני היסוד של ת"י 9301 ונועד לצמצם עם כמה שניתן את הסיכנונים העסקיים והחברתיים שנובעים מניהול לא זהיר ולא בטיחותי. בנוסף מהווה כלי תחקיר לצורך נניתוח כשלונות והשגים , לימוד נקודות תורפה , ניתוח ושיפור מתמיד של המוצר או השרות הניתן. הארגון מכוון ע"י התקן לחקור את עצמו כדי שיעמוד ברמת השירות הנדרשת וישפר את האפקטיביות העסקית ורמת הבטיחות.

מסקנות התחקיר קובעות את הפעולות הנדרשות לתיקון הליקויים ואף מצביעות על פעולות מנע דרושת בעתיד.תחקיר ותהליכי מדידה הינם הבסיס העובדתי לכל תהליך של בחינה ושיפור על מנת להביא לידי ביטוי את דרישות התקן . הארגון נדרש לבצע מהל יסודי ומשמעותי מעבר לניהול עתידי, עליו לתעד את כל המידע הרללונטי שאותו ניתן לנצל לעתיד לניתוח תהליכים עסקיים.
היבטי הכשרה והדרכה, תחזוקה, הוראות ונהלים שוטפים, תחקירים ודרכי טיפול במוצרים, כישורות גופנית של נהגים ורמת נהיגתם תוך דגש על מילוי הוראות החוק ורמת השירות , יעילות וניצול משאבים.

לסיכום, תהליך הטמאת התקן הינו מורכב ומושפע רבות מאופן הובלתו ע"י הנהלת הארגון ועל כן להנהלה תפקיד מכריע בהטמאתו ובהצלחתו. הצלחתו של התקן דורשת את מחוייבות ההנהלה לפיתוח ושיפור מתמיד של המערכת  תוך כדי השגת מטרות עסקיות ועמידה בדרישות הלקוח. שמירה על רמת בטיחות נאותה וניהול משאבים נכון , הגדרת מדיניות ברורה ומתן דוגמא אישית לעובדים.
הסמכת הארגון לתקן מבוצעת ע"י צוות מומחים , המדריך ומלווה את החברה בתהליך על לעמידה בכל הדרישות .
בסיום התהליך נבחן הארגון בכל  המרכיבים הנדרשים ע"י התקן ומחשב ציון משוקלל לארגון תוך מתן דגש על הנושאים שניהם תנאי הכרח לעמידה בתקן.

ראוי לציין כי ת"י 9301 מתבסס על ת"י ISO 9001 ומותאם אליו.
ארגון תעבודה או תובלה שיוכר עמומד בתקן 9301 יוכר גם בעומד בת"י ISO 9001