בשעה טובה ומוצלחת ואחרי הרבה עבודה קשה
מורג יועצים גאה להציג:

"הנהג המקצועי בישראל"
ניתן להשיג את הספר בסטימצקי

מיזוג חברות

ב'מורג יועצים' פיתחנו תוכנית ייחודית לחברות המבצעות תהליכי מיזוג ורכישה של עסקים קטנים.  מטרת התוכנית הינה למפות את כלל מרכיבי העסקה והכלים הרלוונטיים, לתכנן את תהליך המיזוג ולבצע בקרה על מהלכו. ביצוע תהליך שכזה באופן סדור ומבוקר יאפשר מיצוי של יתרונות העסקה, הגדלת משקלו הסגולי של העסק ומינופו הכלכלי.
 
מיזוג עסקים הינו מהלך אסטרטגי שמטרותיו הן פתיחת פלח שוק חדש או גישה למוצרים המהווים קו משלים למוצרי העסק הרוכש. מאחר ורוב העסקאות המבוצעות עוברות בנקל את רף ההגבלים המשפטיים, ניתן למצות באופן מיטבי את תהליך המיזוג ולממש את הפוטנציאל הגלום בו.
 
התוכנית, אותה גיבשנו עבור עסקים המבצעים הליכי מיזוג, מציעה ניהול ממוקד של התהליך כך שיביא את העסק
לצמיחה כלכלית מיטבית. התוכנית כוללת בחינה וניתוח של מגוון החברות הפוטנציאליות למיזוג, ניתוח היתרונות
והחסרונות האפשריים מהתהליך והערכת התוצאות הלכליות של המהלך. תכנון התהליך מבוצע מתחילתו ועד סופו על ידי יועצי תוכן מתחומים שונים, כך שתתקבל נקודת מבט רחבה לצורך תכנון, וכן שמהלך הביצוע יהיה אפקטיבי ככל שניתן.
 
מעטפת השרותים המוצעת ע"י 'מורג יועצים':
 
  • ייעוץ אסטרטגי - קביעת אסטרטגיה לתהליך, הטמעתה ובקרתה במהלך המיזוג
  • ייעוץ משפטי – קבלת היתרים משפטיים ושימוש בכלי המשפטי כחלק מתהליך מו"מ
  • פיתוח ארגוני - הגדרת נהלי המיזוג ואופן הטמעתם בארגון, תוך התחשבות ובחינה של המדד האנושי
  • ייעוץ כלכלי – תאומי מס, הערכות שווי עסקה, הערכה פיננסית של תהליך המיזוג ותוצאותיו
  • תמיכה טכנולוגית – סיוע בשילוב מערכות מידע משותפות וייעול תהליכי עבודה