בשעה טובה ומוצלחת ואחרי הרבה עבודה קשה
מורג יועצים גאה להציג:

"הנהג המקצועי בישראל"
ניתן להשיג את הספר בסטימצקי

מחשוב

תהליך הפיתוח הארגוני מכיל בתוכו שינויים רבים המשפיעים על דרך התנהלות הארגון ועובדיו אך גם על דרך ניהול המידע ושימורו - ארגון איכותי מנהל מידע ביעילות, מידור וגיבוי המותאמים לצורכי הארגון ותפקידיו.
בהתאם לתפיסה זו,  פיתחנו את פרויקט 'משרד ממוחשב' ובמסגרתו אנו מספקים שירותי ייעוץ בתחום המחשוב ואבטחת המידע, תוך תמיכה ושילוב אינטגרטיבי בתהליך הפיתוח הארגוני של הארגון.

המטרה - ייעול הארגון, השגת תפוקות גבוהות יותר, בזמן קצר ובהשקעה מינימלית.
אנו גורסים כי הגורם האנושי הינו המפתח בתהליך קליטת מערכות טכנולוגיות, ולכן אנו מדגישים את הצורך בליווי הארגון
ואנשיו, הדרכתם, תוך יצירת אווירה ארגונית חיובית המצמצמת התנגדויות ומסייעת לקליטה, הטמעה ומימוש מערכות אלו.
התחומים להם ניתן מענה:
  • בחינת צורכי הארגון- בתחום המחשוב תוך בחינת המבנה הארגוני, מטרות הארגון ויעדיו, וכן בחינת תהליכי זרימת המידע בתוך הארגון ומחוצה לו, שיתופיות נדרשת, מידור וגיבוי
  • בחינת המצב הקיים בארגון- בחינת מצב אמצעי המחשוב והרשתות בחברה ,בחינת סטטוס רשתות התקשורת, רמת השיתופיות הקיימת, אופן ניהול הידע ורמת החשיפה לרשת האינטרנט.
  • בחינה מצוי מול רצוי- המלצה על התהליך הנדרש להשלמת הפערים
  • תהליך רכש - ליווי וסיוע בתהליך רכש האמצעים והתקנתם
  • איפיון אתר אינטרנט -ליווי הארגון בתהליך אפיון אתר אינטרנט, הקמתו והשתלבות במנועי החיפוש.
  • תהליך התטמעת המערכת- ללקוח תותאם חליפת הדרכה ברמת העובד וברמת המחלקות
אנו מאמינים כי מימוש תהליכים אלו יאפשר לארגון למנף את תהליך הפיתוח הארגוני ולשפר משמעותית
את תפוקות הארגון ואיכות התוצרים.