בשעה טובה ומוצלחת ואחרי הרבה עבודה קשה
מורג יועצים גאה להציג:

"הנהג המקצועי בישראל"
ניתן להשיג את הספר בסטימצקי
מועדון מצוינות בבטיחות התחבורה (מ.ב.ת) הינו מועדון חברות וארגונים החותרים למצוינות בבטיחות התחבורה בארגונם והמכירים בצורך בשיתוף ידע בכדי להביא להרחבת תהליכי שיפור רמת בטיחות התחבורה בישראל.
 
חברי מועדון מ.ב.ת:
 
  • שותפים בביצוע סקר הערכת רמת ניהול הבטיחות בארגון.
  • נהנים מהכוונה של מתנדבי אור ירוק למגוון פעילויות לשיפור בטיחות התחבורה בארגון.
  • תורמים לשיתוף ידע עם חברות וארגונים בנושא לקחי יישומים לשיפור הבטיחות בדרכים.
  • נחשפים לאפשרויות שימוש בארגז כלים לניהול הבטיחות התחבורה.
מועדון מ.ב.ת הינו פרי יוזמה משותפת של עמותת אור ירוק, חברת מורג יועצים ואיגוד ITS ישראל, הפועלים להרחבת מעגל ההטמעה והעשייה לשיפור בטיחות התחבורה בישראל. עמותת אור ירוק, מורג יועצים ואיגוד ITS ישראל יפעלו להעמדה ועדכון שוטף של ארגז כלים המיועד לסייע בידי בעלי תפקידים בארגון בניהול הבטיחות בארגונים.
מדי שנה יוענק אות המצוינות בבטיחות התחבורה לחברות והארגונים המובילים  בתחומם.
 
תנאי הצטרפות למועדון מ.ב.ת:
ההצטרפות למועדון מ.ב.ת פתוחה ללא עלות לכל חברה/ארגון בישראל ומותנית בהצהרת מנכ"ל/סמנכ"ל למחויבות הארגון לתקנון המועדון ובכלל זה:
  • הסכמה לביצוע סקר ניהול בטיחות התחבורה.
  • הבעת מחויבות הארגון להשתתפות פעילה בתהליכי שיתוף ידע.
  • הסכמה לחשיפה ופרסום הצלחות בתחומי הבטיחות התחבורה.
סקר ניהול בטיחות התחבורה:
סקר ניהול בטיחות התחבורה יבוצע בהתאם לרשימת תיוג העוסקת בשלושה תחומי הבטיחות הבאים: ניהול הבטיחות, ניהול הכשרה והדרכה, ניטור הנוהג. בנוסף כולל הסקר תאור מאפייני הצי, פירוט דוגמאות ליישומי טכנולוגיות בטיחות ופרויקטים מיוחדים כגון הקטנת נסועה, הדרכות סימולאטור לעובדים וכד'.

תהליכי שיתוף בידע:
חברי המועדון מצוינות בבטיחות התחבורה (מ.ב.ת) יקבלו על עצמם את העיקרון של שיתוף בידע והפקת לקחים מתהליכי יישום ופעילויות בתחום שיפור בטיחות התחבורה בארגונים. חברי המועדון ישתפו בידע באמצעות השתתפות נציגיהם במפגשי שיתוף ידע, באמצעות פרסום פעילויות מוצלחות באתר האינטרנט של מועדון המצויינות.

חשיפה ופרסום בתקשורת:
חברי המועדון מצוינות בבטיחות התחבורה (מ.ב.ת) יפעלו לחשיפת הצלחות ביישומי בטיחות התחבורה בתקשורת בין ארגונית ובתקשורת הגלויה. באמצעות כל אלה יתרמו חברי מועדון מ.ב.ת להרחבת מעגל ההטמעה והעשייה לשיפור בטיחות התחבורה.

מאגר פתרונות ויישומים לבטיחות התחבורה:
על בסיס שיתופי הידע והניסיון המצטבר של חברות המועדון, יורחב וינוהל מאגר רעיונות, פתרונות ויישומים לבטיחות בדרכים. כל רעיון , פתרון יכלול פירוט מלא של שם החברה המציעה/המיישמת בצירוף לקחי היישום. 

ארגז כלים לניהול בטיחות התחבורה בארגונים:
עמותת אור ירוק, מורג יועצים ואיגוד ITS  ישראל יפעלו להעמדה ועדכון שוטף של ארגז כלים המיועד לסייע בידי בעלי תפקידים בארגון בניהול הבטיחות בארגונים. ארגז הכלים יועמד לשימוש חברות המועדון. פירוט כלים מתוכננים להכללה בארגז הכלים יפורסם באתר המועדון.

ועדת היגוי מקצועית:
תמונה ועדת היגוי מקצועית הכוללת מומחי תוכן. ועדה ההיגוי תישא באחריות להמליץ בפני עמותת אור ירוק על נושאים מקצועיים המחייבים עדכון עקב התפתחויות טכנולוגיות, ו/או התפתחויות במחקר ותעלה המלצות לעדכון שוטף של נושאי הפעילות, עדכון ותחזוקת ארגז הכלים, עדכון שיטות ההדרכה מול בעלי תפקידים ועובדים בארגונים. 
אות המצוינות בבטיחות התחבורה: מדי שנה יוכרזו הארגונים המצוינים בניהול בטיחות התחבורה. 
מובילי מצוינות בדרכים יזכו באות המצוינות בבטיחות התחבורה ובחשיפת מצוינות הארגון בתקשורת הארצית.

לפרטים והרשמה למועדון מ.ב.ת ניתן לפנות ל:
עמותת אור ירוק: www.oryarok.org.il  
אילן גורדסקי - ilan@oryarok.org.il
אתר מ.ב.ת: לחצו כאן

מועדון המצויינות