בשעה טובה ומוצלחת ואחרי הרבה עבודה קשה
מורג יועצים גאה להציג:

"הנהג המקצועי בישראל"
ניתן להשיג את הספר בסטימצקי
נושאים מרכזיים על סדר היום.
 
הערכות מערך התחבורה בישראל לשעת חירום
 • התנהלות המערכת בשעת חירום, DRP- בטחון, אסונות טבע.
 • צביון תכנון היסעים והובלות- הנדרש והקיים.
 • מערך התחבורה- אגד, דן, קווים, רכבות, נמלים, מובילים, הסעות.
 • במצב מלחמה בו 40% מכלל הנהגים מגויסים  למערך המלחמתי – כיצד העורף יתמודד?
 • אזורים מושבתים, היסעים מסוגים שונים ופינויים.1.2 אסון הכרמל כדוגמא לאוזלת יד מערך הכיבוי. נדבך מרכזי ממערך החירום בהגדרתו-אין מוכנות מבחינת כוח אדם, תגובה, ניהול ציי רכב, זמינות, מעקב וטכנולוגיה חסרה.
 • מדינת ישראל אינה ערוכה בצל האיום הביטחוני השגרתי ואיום אסונות טבע.
 • הכנת כ"א, צוותי חירום והמשכיות עסקית בחירום
 • סטטוס ביצוע המלצות הועדות השונות בנושא.
נקודות להתייחסות: סימולציה של מערכת טכנולוגית מתאימה, ניתוח אירוע השריפה בכרמל. התנהלות מערך התחבורה בחירום שונה בהחלט ממצב שגרה.
אי מודעות לחוסר מוכנות של המערכות לחירום במגזר עצמו ובציבור. תוכנית תכנון תאום וביצוע- צרכים, חשיבות, מערכות טכנולוגיות וכו'.

תחליפי אנרגיה לדלק בתחבורה
 • בימינו קיימים תחליפי אנרגיה ראויים ומוכחים לדלק- האומנם?
 • גז- קיבוץ בארי, 'עדי גז' מערכות בפני בשורה חדשה.
 • חשמל- מרצדס, וולו.
 • שילובים גז+דלק, דלק חשמל ואחרים.
הנושא נבדק והוצג מבחינת כדאיות עסקית, חדשנות, חלוקת צריכת אנרגיה נכונה בשגרה ובחירום.
הנושא אינו עולה על סדר היום הציבורי למרות שנוגע במספר היבטים בסיסיים- זיהום- איכות סביבה ונטל כלכלי גדול על האזרחים.
מדינת ישראל צריכה להיערך מבחינה אופרטיבית, אך אף אחד לא נוגע בנושא. איום קרטל חברות הדלק והרווחיות הכלכלית העצומה של המדינה בעקבות מיסוי.
יעד כמותי- ישראל 2020  -20% בפליטת גזי חממה, מהן התוכניות להשגת היעד?

טכנולוגיות מצילות חיים
ערן ראובני- מנכ"ל ITS אחראי תחום
אחד האיומים הגדולים ביותר על מדינת ישראל הוא תאונות בדרכים.
 • כיצד ניתן למנוע הרג ופגיעה בעזרת טכנולוגיות מתאימות?
 • פיתוחים בתהליך, פיתוחים קיימים ויזמות.
 • מי צריך להשקיע, של מי האינטרס?
 • כיצד פיתוחים קיימים משתלבים במערך הקיים- האם יש תקנות אוכפות? עלויות פיתוח ועלויות שימוש. לובי בעד ובנגד.
 • כיצד לחייב את תחום ההיסעים- (הפרטי והציבורי) ותחום התובלה, לבטיחות ושימוש בטכנולוגיות מצילות חיים?
 • התנגדויות רלוונטיות ולא רלוונטיות מבחינת גורמים שונים.
ספורט מוטורי
משרד הספורט חושף את תוכניות העבודה לחמש השנים הקרובות; הדמיות, תמונות, תקציבים ועוד.
טיפול בנושא: פאנל- "חינוך בטיחות ומקצועיות בנהיגה" בהשתתפות נציגים מרשות הספורט המוטורי, משטרת ישראל, עמותת הראלי, ועוד.
 • עליית  מחירי הסולר- החזר בלו/הורדת בלו
 • תקנות אל מול יכולת ביצוע בפועל ותקציבים.
 • עידוד צריכת הסולר- היבט לאומי וכלכלי.
 • התייחסות לכל קבוצה בהתאם- מוניות/היסעים/תובלה.
 • פגיעה בענף ההיסעים וההובלה, התייחסות שר האוצר.
 • טיפול בנושא: קבלת מסמך מקדים ממשרד האוצר.
 • שיתוף פעולה עם יו"ר וועדת כלכלה.
רכבות- פיתוח תרבות נסיעה ובטיחות ברכבות.
מאז החלו נסיעות המבחן של הרכבות העירוניות, אנו עדים לעשרות תאונות בין הרכבת לממשקים השונים- תחבורה פרטית, ציבורית והולכי הרגל.
 • הערכות והסברה להרגלי נסיעה חדשים.
 • רכבת ישראל-  תאונות חמורות, ציוד לקוי.

ועידת ישראל לתחבורה 3