בשעה טובה ומוצלחת ואחרי הרבה עבודה קשה
מורג יועצים גאה להציג:

"הנהג המקצועי בישראל"
ניתן להשיג את הספר בסטימצקי
נושאים
  • מלחמה בתאונות הדרכים, תקן בטיחות 9301 ואמצעים טכנולוגיים.
  • השפיטה בתחבורה במלחמה בתאונות דרכים.
  • נמלים, מובילים ורכבות – סנכרון מערכות טכנולוגיות.
  • תחבורה ציבורית – הסעות מוניות ורכבות, תאום מערכות ואיכות השירות.
  • הערכות מדינת ישראל לתחבורה ירוקה.
  • תחבורה עירונית – פיתוח תחבורה בת-קיימא: מתיאוריה למעשה.
  • הערכות חירום תחבורה בישראל.
  • פרופיל מוצע לנהגי אוטובוס, משאיות, מובילים-נהג מקצועי

ועידת ישראל לתחבורה 2