בשעה טובה ומוצלחת ואחרי הרבה עבודה קשה
מורג יועצים גאה להציג:

"הנהג המקצועי בישראל"
ניתן להשיג את הספר בסטימצקי
מטרות הועידה
התנעת מהלך משותף לגיבוש חזון ארגוני למפעילי התחבורה בישראל, נוכח האתגרים הניצבים לפתחנו וביניהם:
  • תעבורה מתקדמת טכנולוגית תוך התחשבות בשיקולי איכות סביבה והרתמות כוללת לטובת המאבק הלאומי לבטיחות בדרכים.
  • איחוד כוחות מפעילי תחבורה בישראל ויצירת תשתית לשיתופי פעולה, לצורך קביעת סדר יום
בנושאי תעבורה.
  • קידום חקיקה בתחום.
  • קבלת החלטות המשפיעות על ההתנהלות הכלכלית ומעקב אחר ביצוען.
  • קידום הידע וההכשרה המקצועית.
  • פיתוח ההון האנושי של העוסקים בתחום.
  • העצמת המודעות לבטיחות בדרכים באמצעות הדרכה ועזרים תומכים.
  • גילוי פתיחות לנושא איכות הסביבה ושיתופם בנושאים שעל סדר היום.

ועידת ישראל לתחבורה 1