'מורג יועצים' זיהתה את הצורך לקיים אירוע גדול אשר תכליתו לאגד מאות בכירים ומנהלים, מקבלי החלטות מהמגזר העסקי והציבורי, שרים, חברי כנסת וראשי ערים, כל זאת כדי לקבוע את סדר היום התחבורתי בישראל ולפעול למינופו לטובת כל העוסקים בו ולטובת מקבלי השירותים באשר הם. החלטות הועידה מיושמות באופן עקבי מדי שנה בשנה.